Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900E0EHSXWGR77L14
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 09.04.2014
Datum obnove LEI oznake 05.03.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 17.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA DIONIČKO DRUŠTVO
Identifikator subjekta u registru 080291739
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 529900I1UZV70CZRAU55
Naziv pravnog nasljednika ["Raiffeisenbank Austria d.d."]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 37b
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 37b
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900I1UZV70CZRAU55
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.05.1999 - 01.05.2022
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 31.03.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.5.2022. 12:10:34

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.05.1999 - 01.05.2022
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 26.02.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.5.2022. 12:10:34