Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900DUWS1DGNEK4C68
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.02.2014
Datum obnove LEI oznake 13.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 20.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam
Identifikator subjekta u registru 040020883
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Stancija Kaligari 1
Poštanski broj 52440
Grad Poreč
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Stancija Kaligari 1
Poštanski broj 52440
Grad Poreč
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca