Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900DMQY8MHQ955053
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 01.07.2014
Datum obnove LEI oznake 30.06.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OTP FAVORIT otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HROTPIUFAVT3
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 04.01.2018
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa PETROVARADINSKA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa PETROVARADINSKA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca