Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900BXV0MD05Q6HD61
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.03.2014
Datum obnove LEI oznake 28.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 17.03.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Identifikator subjekta u registru 080649778
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Savska cesta 106
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Savska cesta 106
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 315700H80EFDLEQ0VD16
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 15.06.2015 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 03.07.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.3.2020 13:25:51

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300X5UKJVE386ZB61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.03.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 10.03.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.3.2020 13:08:17