Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 529900BPETSMK60DJR41
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 14.11.2013
Datum obnove LEI oznake 09.10.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 15.09.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje
Identifikator subjekta u registru 080414515
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000I67B0JHU3P04
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 30.08.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 06.08.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 15.9.2021. 11:44:49

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000I67B0JHU3P04
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 30.08.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 06.08.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 15.9.2021. 11:44:49