Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 52990083FU6QDKF5A446
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.01.2014
Datum obnove LEI oznake 07.01.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste E-Conservative - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRERSIUCONS9
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Erste Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900OY10YUOZTM4Z35
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.09.2007 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 15.02.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 28.12.2022. 10:39:06