Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 52990081C711RUQSXB42
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.08.2018
Datum obnove LEI oznake 02.09.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 55713563137
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.05.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 2.9.2021. 9:46:03

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.05.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 2.9.2021. 9:46:03