Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 52990081C711RUQSXB42
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.08.2018
Datum obnove LEI oznake 02.09.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 11.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 55713563137
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.05.2018 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 31.03.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 22.8.2022. 8:21:32

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca