Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 5299000B5LHV6G5EYW49
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 23.01.2015
Datum obnove LEI oznake 17.10.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 09.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PRIMORSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO RIJEKA
Identifikator subjekta u registru 040098231
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Scarpina 7
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Scarpina 7
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300UNX5JHOZM5B075
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.12.2010 - 23.02.2022
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata -
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Zadnje ažuriranje zapisa 9.8.2023. 11:28:44

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300UNX5JHOZM5B075
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.12.2010 - 23.02.2022
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata -
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Zadnje ažuriranje zapisa 9.8.2023. 11:28:44