Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 315700SAX32P5B9RSS69
Status registracije Spojen
Datum prve registracije 20.02.2014
Datum obnove LEI oznake 27.01.2017
Datum zadnjeg ažuriranja 01.08.2016

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI D.O.O.
Identifikator subjekta u registru 080817997
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 3157009F92VCDIYH1A58
Naziv pravnog nasljednika AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 01.03.2016
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa RADNIČKA CESTA 182
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa RADNIČKA CESTA 182
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Brze poveznice