Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 315700CNPNRCHRGO6332
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.02.2014
Datum obnove LEI oznake 17.04.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 12.04.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 030033416
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Đakovština 3
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Đakovština 3
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca