Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 3157002G3ENYCZEB1A25
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 05.02.2014
Datum obnove LEI oznake 05.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 17.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ATLANTIC GRUPA dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080245039
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Miramarska cesta 23
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Miramarska cesta 23
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300LOWJ6LXJUMJH86
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 29.05.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 18.08.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 15.1.2024. 13:06:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300LOWJ6LXJUMJH86
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 29.05.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 18.08.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 15.1.2024. 13:06:05