Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 213800SRX7OTZCOYXQ97
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.01.2015
Datum obnove LEI oznake 07.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 04.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 040001029
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ernesta Miloša 1
Poštanski broj 52470
Grad Umag
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ernesta Miloša 1
Poštanski broj 52470
Grad Umag
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca