Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 213800O3Z6ZSDBAKG321
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.02.2014
Datum obnove LEI oznake 24.02.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 24.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Granolio d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080111595
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Budmanijeva 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Budmanijeva 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca