Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 097900BFHJ0000029454
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 09.07.2015
Datum obnove LEI oznake 09.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 28.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Hrvatski Telekom d.d.
Identifikator subjekta u registru 080266256
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Radnička cesta 21
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Radnička cesta 21
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 5299000LJQJVR46UWQ94
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.04.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 12.03.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 25.5.2020. 11:18:31

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300V9QSIG4WX4GJ96
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.04.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 12.03.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 25.5.2020. 10:58:01