zseLEI - Začetna stran

Dobrodošli na spletne strani zseLEI servisa.

Preiščite dodeljene kode ali prevzemite datoteko z zbirnimi podatki. Če želite dodelitev LEI kode, se prijavite za dostop do vmesnika.


Nimate uporabniškega računa?      Registrirajte se
 

Pogosto zastavljena vprašanja

Kdo je razvil globalni LEI sistem in kako je le-ta organiziran?

Na zahtevo članov skupine G20 je Odbor za finančno stabilnost (ang. Financial Stability Board, okr. FSB), mednarodna organizacija, ki nadzoruje globalni finančni sistem, dal pobudo za vzpostavitev globalnega LEI sistema (ang. Global Legal Entity Identifier System, okr. GLEIS) v okviru katerega bi se vsak pravni subjekt, udeleženec globalnega finančnega trga, lahko identificiral s pomočjo edinstvene identifikacijske kode (ang. Legal Entity Identifier, okr. LEI).

V juniju 2014 je ustanovljena Global Lei Foundation (okr. GLEIF) kot neprofitna organizacija, ki jo regulira in nadzoruje Mednarodni odbor za regulativni nadzor (ang. Regulatory Oversight Committee, okr. ROC) in katere naloga je operativna vzpostavitev GLEISa (več na:  www.gleif.org).

Dodelitev LEI kode je naloga t. i. lokalnih operaterjev (ang. Local Operating Unit, okr. LOU). Pojem začasni lokalni operater (okr. pre-LOU) se nanaša na lokalne operaterje, ki jih je pooblastil ROC v prehodnem obdobju, dokler GLEIF ni prevzel te naloge.
LEI koda omogoča edinstveno identifikacijo pravnih subjektov, ki so del globalnega finančnega trga. Zagrebška borza ima vlogo lokalnega operaterja v skladu s pooblastilom, ki ga je pridobila od Mednarodnega odbora za regulativni nadzor.

LEI koda je edinstvena 20-mestna alfanumerična koda, ki jo Zagrebška borza (dalje: Borza) dodeli pravnim subjektom po standardu ISO 17442:2012:
  • Mesto 1-4: edinstven prefiks dodeljen Borzi s strani ROCa;
  • Mesto 5-6: dva rezervna numerična znaka postavljena na vrednost nič;
  • Mesto 7-18: koda, ki se nanaša na pravni subjekt, ki jo generira in dodeli Borza;
  • Mesto 19-20: dve kontrolni mesti v skladu s standardom ISO/IEC 7064 (MOD 97-100)
Vsi pravni subjekti s sedežem v Evropski uniji, ki sklepajo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, potrebujejo dodeljeno LEI kodo, da izpolnijo obveznost poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov.

1. januarja 2017 se je začela uporabljati Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1437 o dopolnitvi Transparentne direktive 2004/109/EC v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop do nadzorovanih informacij na ravni Unije. Poročanje po LEI kodi se zahteva za izdajatelje, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, pri posredovanju nadzorovanih informacij sistemom za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (sistemi OAM). 
 
Seznam vseh predpisov za določitev družb, ki morajo zaprositi za LEI kode, je dostopen na spletni strani Global LEI sistema Global LEI Foundation or GLEIF.
Za oddajo zahteve za dodelitev LEI kode, uporabnik se najprej mora registrirati ter odprti uporabniški račun preko zseLEI servisa. Po registraciji lahko uporabnik zaprosi za dodelitev LEI kode s pomočjo spletnega obrazca, ki je dostopen pri zseLEI. Podrobna navodila lahko pogledate v Uporabniškem priročniku za zseLEI.
Za dodelitev LEI kode lahko zaprosi delavec pravnega subjekta ali agent pooblaščen za zastopanje subjekta. Če zahtevo odda agent, treba je dostaviti pooblastilo v elektronski obliki, s katerim se agent pooblasti, da deluje v imenu in za račun pravnega subjekta v odnosih z Borzo.
Podatke o dodeljenih LEI kodah in pravnih subjektih, na katere se LEI kode nanašajo, Borza javno objavlja na svojih spletnih straneh. Dodeljene LEI kode se lahko poiščejo po nazivu pravnega subjekta, LEI kodi, državi, v kateri je subjekt registriran, in kodi v poslovnem registru.

Poleg tega proti koncu vsakega delovnega dne se naredita dve XML datoteki in postavijo na spletne strani Borze: ena vsebuje seznam vseh dodeljenih LEI kod (full file), druga pa le seznam LEI kod, ki so dodeljene prejšnji dan (delta file).

Format XML datoteka je v skladu s formatom, navedenim v dokumentu, ki ga je objavil  ROC  LEI data file format 1.0 z dne 19.06.2014.
Nadomestilo za dodelitev LEI kode znaša 740,00 HRK + DDV in se plača ob oddaji zahteve za dodelitev LEI kode. Dodeljena koda je veljavna eno leto, potem pa je treba še naprej vzdrževati LEI kodo.

Nadomestilo nadaljevanja vzdrževanja LEI kode znaša 400,00 HRK + DDV na leto.
Po oddaji zahteve za dodelitev LEI kode, bo oseba, ki je zaprosila za dodelitev, dobila na elektronski naslov, ki je naveden na zahtevi, navodilo za plačanje stroška na eden izmed bančnih računov Zagrebške borze, ki so navedeni spodaj:
 
Reifeissenbank Austria d.d. Zagreb:  HR8324840081100277421
Erste&Steiermarkische bank d.d.: HR3624020061100517924
Privredna banka Zagreb d.d.:  HR8623400091110306562
Societe Generale-Splitska banka d.d.: HR3123300031152602712
 
LEI koda dodeljena pravnem subjektu s strani drugega lokalnega operaterja se lahko prenese na zseLEI. Treba je registrirati se kot uporabnik zseLEI servisa ter oddati zahtevo za prenos LEI kode, potem pa bo Borza kontaktirala lokalnega operaterja in opravila prenos. Podrobna navodila lahko pogledate v Uporabniškem priročniku za zseLEI.
Uporabnik lahko spremeni podatke s pomočjo ustreznih obrazcev v spletni obliki, ki so dostopni na zseLEI.

Poleg tega vsaka oseba, ki opazi, da so podatki o pravnem subjektu napačni ali pomanjkljivi, lahko to informacijo posreduje Borzi po elektronski pošti na naslov: lei@zse.hr.
Podpora uporabnikom je dostopna vsak delovni dan od 9. do 16. ure.

Telefonska številka: (+385) 01 4686 829

E-pošta: lei@zse.hr
Vsak uporabnik LEI podatkov ima možnost vložiti zahtevo za preveritev točnosti in popolnosti referenčnih podatkov o pravni osebi in LEI kodi. Prav tako je možno prijaviti sum, da je dodeljena LEI koda dvojnik, da sta eni pravni osebi dodeljeni dve LEI kodi ali da je nad pravno osebo uveden postopek, ki vpliva na njen status. Vse prejete zahteve bodo preverjene z javno dostopnimi uradnimi viri in obveščeni boste o izidu preveritve.

Zahtevo za preveritev točnosti LEI podatkov lahko pošljete po elektronski pošti na naslov lei@zse.hr. Prosimo Vas, da v zahtevi navedete naslednje podatke:
  • LEI koda in uradno ime pravne osebe (firma)
  • razlog za vložitev zahteve
  • vaše kontaktne podatke (ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko).

Dokumenti

Kontakt