Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000H0HHL1OVM657
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.05.2015
Datum obnove LEI oznake 19.05.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 16.05.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRIGLAV OSIGURANJE d. d.
Identifikator subjekta u registru 040033293
Naziv registra Croatian Court Registry
Pravni oblik subjekta dioničko društvo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Croatian Court Registry (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Antuna Heinza 4
Poštanski broj 10 000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Antuna Heinza 4
Poštanski broj 10 000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300KGI78MKHO38N42
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 04.05.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.5.2017 12:36:28

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300KGI78MKHO38N42
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 04.05.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.5.2017 12:36:28