Zagreb Stock Exchange sucesfully completed the first stage of its LEI accreditation

Following authorisation by the International Regulatory Committee (ROC) in 2015 of the Exchange status as a local operating unit, ranking it among pioneer organisations in Croatia and the immediate region to provide this service to financial market participants, the Zagreb Stock Exchange (ZSE) signed a LEI provision agreement with the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) late in 2016.

Thus, the Exchange completed the first stage of its accreditation and became a candidate. Currently, there are 20 organisations in the world which have signed a LEI service provision agreement with GLEIF, but none have completed the entire accreditation procedure. The Exchange is one of no more than 28 local operating units authorised to assign LEIs, and all local operating units holding preliminary ROC authorisation have to undergo the GLEIF accreditation procedure. Successful completion of the accreditation procedure is a confirmation of the quality of service. According to GLEIF’s monthly quality reports, the ZSE ranked among the top five LEI issuers in the world in March, June, July, August, September and October 2016.

Često postavljana pitanja

Tko je razvio Globalni LEI sustav i kako je on organiziran?

Na zahtjev članica skupine G20, Odbor za financijsku stabilnost (eng. Financial Stability Board, skr. FSB), međunarodna organizacija koja nadgleda globalni financijski sustav, pokrenuo je inicijativu za uspostavu Globalnog LEI sustava (eng. Global Legal Entity Identifier System, skr. GLEIS) u okviru kojeg bi se svaki pravni subjekt, sudionik globalnog financijskog tržišta, mogao identificirati putem jedinstvene identifikacijske oznake (eng. Legal Entity Identifier, skr. LEI).

U lipnju 2014. godine osnovana je Global LEI Foundation (skr. GLEIF) kao neprofitna organizacija čiji rad regulira i nadgleda Međunarodni regulatorni nadzorni odbor (eng. Regulatory Oversight Committee, skr. ROC) i koja je zadužena za operativnu uspostavu GLEISa (više na: www.gleif.org).

Za dodjelu LEI oznaka  zaduženi su tzv. lokalni operateri (eng. Local Operating Unit, skr. LOU). Izraz privremeni lokalni operater (skr. pre-LOU) odnosi se na lokalne operatere koji su odobreni od strane ROCa u prijelaznom periodu dok GLEIF nije preuzeo navedeni zadatak.
LEI oznaka omogućuje jedinstvenu identifikaciju pravnih subjekata koji sudjeluju na globalnom financijskom tržištu. Zagrebačka burza vrši ulogu lokalnog operatora sukladno odobrenju dobivenom od strane Međunarodnog regulatornog nadzornog odbora.

LEI oznaka je jedinstveni kod od 20 alfanumeričkih znakova koji Zagrebačka burza d.d. (dalje: Burza) dodjeljuje pravnim subjektima sukladno ISO 17442:2012 standardu:
  • Znamenke 1-4: jedinstveni prefiks dodijeljen Burzi od strane ROC-a;
  • Znamenke 5-6: dvije rezervne znamenke postavljene na vrijednost nula;
  • Znamenke 7-18: kod koji se odnosi na pravni subjekt i koji generira i dodjeljuje Burza;
  • Znamenke 19-20: dvije kontrolne znamenke u skladu s ISO /IEC 7064 (MOD 97-100) standardom
Svi pravni subjekti sa sjedištem u Europskoj uniji koji sklapaju ugovore o izvedenicama moraju imati dodijeljenu LEI oznaku kako bi mogli ispuniti obvezu izvještavanja trgovinskog repozitorija sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.
 
01. siječnja 2017. godine započela je primjena Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1437, kao dopuna Direktivi 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih  standarda za pristup propisanim informacijama na razini Europske unije. LEI oznaka je postala obavezna za identifikaciju izdavatelja vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište koji dostavljaju informacije Registru propisanih informacija.
 
Popis svih uredbi i propisa za identifikaciju subjekata koji su obvezni zatražiti LEI oznaku, dostupan je na web stranici Globalnog LEI sustava Global LEI Foundation ili GLEIF.
Da bi mogao podnijeti zahtjev za dodjelu LEI oznake, korisnik se prvo mora registrirati te otvoriti korisnički račun putem zseLEI servisa. Nakon izvršene registracije korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu LEI oznake putem obrasca u elektroničkom obliku koji je dostupan u zseLEI servisu. Detaljne upute možete pogledati u Korisničkom priručniku za zseLEI servis.
Zahtjev za dodjelu LEI oznake može podnijeti zaposlenik pravnog subjekta ili agent ovlašten za zastupanje subjekta. U slučaju da zahtjev podnosi agent, potrebno je dostaviti punomoć u elektroničkom obliku kojom se agent ovlašćuje da djeluje u ime i za račun pravnog subjekta u odnosima s Burzom.
Podatke o dodijeljenim LEI oznakama i pravnim subjektima na koje se LEI oznake odnose Burza javno objavljuje na svojim internetskim stranicama. Dodijeljene LEI oznake mogu se pretraživati po nazivu pravnog subjekta, LEI oznaci, državi u kojoj je subjekt registriran i oznaci u poslovnom registru.

Također, na kraju svakog radnog dana kreiraju se dvije XML datoteke i stavljaju na internetske stranice Burze: jedna sadrži popis svih dodijeljenih LEI oznaka (full file), a druga samo popis LEI oznaka dodijeljenih prethodni dan (delta file).

Format XML datoteka u skladu je s formatom navedenim u dokumentu koji je objavio ROC  LEI data file format 1.0 od 19.06.2014.
Naknada za dodjelu LEI oznake iznosi 740,00 HRK + PDV i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu LEI oznake. Dodijeljena LEI oznaka vrijedi godinu dana, nakon čega je potrebno nastaviti održavanje LEI oznake.

Naknada za nastavak održavanja LEI oznake iznosi 400,00 HRK + PDV godišnje.
Nakon podnošenja zahtjeva za dodjelu LEI oznake, podnositelj zahtjeva će na adresu elektroničke pošte navedenu u zahtjevu, dobiti uputu za plaćanje naknade na jedan od dolje navedenih računa Zagrebačke burze d.d.
 
Reifeissenbank Austria d.d. Zagreb:  HR8324840081100277421
Erste&Steiermarkische bank d.d.: HR3624020061100517924
Privredna banka Zagreb d.d.:  HR8623400091110306562
Societe Generale-Splitska banka d.d.: HR3123300031152602712
 
LEI oznaku dodijeljenu pravnom subjektu od strane drugog lokalnog operatera moguće je prenijeti u zseLEI servis. Potrebno je registrirati se kao korisnik u zseLEI servisu te podnijeti zahtjev za prijenos LEI oznake, nakon čega će Burza kontaktirati lokalnog operatera i izvršiti prijenos. Detaljne upute možete pogledati u Korisničkom priručniku za zseLEI servis.
Promjene podataka korisnik mora izvršiti putem odgovarajućih obrazaca u elektroničkom obliku dostupnih putem zseLEI servisa.

Također, bilo koja osoba koja uoči da su podaci o pravnom subjektu netočni ili nepotpuni, informaciju o istome može proslijediti Burzi putem elektroničke pošte na adresu: lei@zse.hr.
 
Podrška za korisnike dostupna je svakog radnog dana od 09:00 to 16:00 sati:

Broj telefona: (+385) 01 4686 829

E-mail: lei@zse.hr
Svaki korisnik LEI podataka može podnijeti zahtjev za provjeru točnosti i potpunosti referentnih podataka o pravnom subjektu i LEI oznaci. Također, moguće je prijaviti sumnju da je dodijeljena LEI oznaka duplikat, da određeni subjekt ima dodijeljene dvije LEI oznake ili da je nad pravnim subjektom provedena korporativna akcija koja utječe na njegov status. Svi zaprimljeni zahtjevi bit će provjereni u odgovarajućim poslovnim registrima u kojima su pravni subjekti registrirani, a o rezultatu provjere ćemo Vas obavijestiti.

Zahtjev za provjeru točnosti LEI podataka možete poslati putem elektroničke pošte na adresu lei@zse.hr. Molimo Vas da u zahtjevu navedete slijedeće podatke:
  • LEI oznaku i naziv pravnog subjekta
  • razlog podnošenja zahtjeva za provjeru točnosti
  • svoje kontakt podatke (ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona)

Dokumenti

Kontakti