Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Y0ME7MV5CNB352
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.06.2017
Datum obnove LEI oznake 13.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 14.06.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TEHNIKA dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080034838
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 274
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 274
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca