Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Q0HFUCWF7KWO75
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.07.2022
Datum obnove LEI oznake 04.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRICAMUCAOT7
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt InterCapital Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 12.12.2014 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 18.02.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 1.7.2022. 13:24:25

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca