Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800K0FA4AY92Y6X97
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.01.2018
Datum obnove LEI oznake 28.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 28.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ENCIAN d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080303533
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gospodarska 16/B
Poštanski broj 10250
Grad Donji Stupnik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gospodarska 16/B
Poštanski broj 10250
Grad Donji Stupnik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca