Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0GC50QBV5YH62
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 11.12.2017
Datum obnove LEI oznake 11.12.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MICROLINE d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, popravak i održavanje elektroničkih aparata i uređaja
Identifikator subjekta u registru 080327181
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Slavonska avenija 26/9
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Slavonska avenija 26/9
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca