Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478008019Y71I156O41
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.09.2017
Datum obnove LEI oznake 20.09.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 18.10.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД
Identifikator subjekta u registru 202961633
Naziv registra Commercial register
Pravni oblik subjekta Ednolichno aktsionerno druzhestvo (EJ06)
Pravna nadležnost Bugarska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Commercial register (RA000065)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa 47, N. Y. Vaptsarov Blvd.
Poštanski broj 1407
Grad Sofia
Država Bugarska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa 47, N. Y. Vaptsarov Blvd.
Poštanski broj 1407
Grad Sofia
Država Bugarska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca