Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780070Y1SNVMMQKC34
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.11.2022
Datum obnove LEI oznake 24.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 24.11.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Greyp ESOP dioničko društvo za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 081472044
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ljubljanska ulica 7
Poštanski broj 10431
Grad Sveta Nedelja
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ljubljanska ulica 7
Poštanski broj 10431
Grad Sveta Nedelja
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca