Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800202CG23ENCUA48
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 17.08.2022
Datum obnove LEI oznake 17.08.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 17.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LONJA-STRUG dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnosti
Identifikator subjekta u registru 080100371
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vinkovačka ulica 4
Poštanski broj 44320
Grad KUTINA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vinkovačka ulica 4
Poštanski broj 44320
Grad KUTINA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca