Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780010K3F620YZZ529
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 31.07.2020
Datum obnove LEI oznake 31.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 31.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima
Identifikator subjekta u registru 080286194
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Savska Opatovina 36
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Savska Opatovina 36
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca