Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000F82WV1K6MA10
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.02.2020
Datum obnove LEI oznake 11.02.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 11.02.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta IZGRADNJA-KRAŠ društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, projektiranje, usluge i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 070055653
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa KREŠIMIRA FILIĆA 3A
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa KREŠIMIRA FILIĆA 3A
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca