Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000030DHO2C56U90
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 27.05.2015
Datum obnove LEI oznake 04.07.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 04.07.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Kodeks d.o.o.
Identifikator subjekta u registru 080225746
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Drašnička 6
Poštanski broj 10110
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Drašnička 6
Poštanski broj 10110
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca