Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000010RQEO8S3R65
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.05.2017
Datum obnove LEI oznake 11.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 11.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KOESTLIN dioničko društvo,tvornica keksa i vafla
Identifikator subjekta u registru 010000162
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Slavonska cesta 2/a
Poštanski broj 43000
Grad Bjelovar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Slavonska cesta 2/a
Poštanski broj 43000
Grad Bjelovar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca