Pregled dodijeljenih oznaka#LEINaziv subjektaMatična država subjektaStatus registracijeDetaljiIzvoz
9174780000A0I86LDN4L17Locusta Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudomHrvatskaISSUED   
9252990010C4NK412ZL440InterCapital Bond - otvoreni investicijski pod- fond s javnom ponudomHrvatskaISSUED   
93529900AWD1WGZAROCV66InterCapital SEE Equity - otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudomHrvatskaISSUED   
94529900PZ54JF6B585I53Equinox 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidacijiHrvatskaRETIRED
95529900G7VXMYJ2NEWX78ICAM Capital Private 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHrvatskaISSUED   
96529900CJNEWSSKJV0H80ICAM Outfox Macro Income Fund - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHrvatskaISSUED   
97529900PWYTEP77IEKE59InterCapital Asset Management d.o.o.HrvatskaISSUED   
9874780000C0680LFDUL31ALD Automotive d.o.o.HrvatskaISSUED
99529900WU1RB3CPYD4S30Fidelitas aurea d.o.o.HrvatskaISSUED
100529900ON1NEYBGH6HH79VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o.HrvatskaISSUED
101529900DN1THYX85B3F60Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.HrvatskaISSUED   
102529900BPETSMK60DJR41INTERKAPITAL d.d.HrvatskaISSUED   
103549300J7EXINX1807F47HPB-Invest d.o.o.HrvatskaISSUED
104549300U0FTQTJ8JJ6B31HPB Euronovčani - otvoreni investicijski fond s javnom ponudomHrvatskaISSUED
105549300VU06DVDFLXJ364HPB Dionički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudomHrvatskaISSUED